Category Archives: 7. Методически препоръки

Тук са пълните инструкции за работа с тренажора на български език.