Книгата на Фролов – целият превод на български език!


Тук може да видите работен превод на книгата.

ЕНДОГЕННОТО ДИШАНЕ –
МЕДИЦИНА НА ТРЕТОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ“
 –

Эндогенное дыхание –
медицина третьего тысячелетия“

 

Работим по редактиране на превода, имайки предвид,
че книгата е написана преди повече от 10 години
и някои неща вече не са актуални или променени.

Четете тук - Книгата на Фролов