Книгата на Фролов. Заключение.


Към главната страница КНИГАТА НА ФРОЛОВ

На въпроса, какво е необходимо за да овладееш новото дишане, аз отговарям: Вие трябва да разберете Новата Идеология на Здравето.

Разумните обитатели на Земята са получили чудесна привилегия: възможност да си осигурят добро здраве и дълъг живот. Изморените от болести са хораq обичащи живота – оптимисти, които, постигайки резултати, с ентусиазъм подобряват успеха си.

Природата има галеници, които притежават добро здраве. Това са столетниците. Те рядко боледуват и често прехвърлят 100-годишна възраст. Но основната маса от хора се превръщат в болни и стари, без да усетят вкуса на живота. Природата е наложила на човека своя ход на времето и стриктно го изпълнява.

Краят на двайсети век се превръща в исторически за съдбата на човечеството: появява се популация от ендогенно-дишащи хора. Човек излиза от рамките, установени от природата, придобива реални възможности да се отърве от болестите и значително да увеличи живота си. Ние преминаваме в период на забележителна трансформация на здравеопазването, бита, социалния живот, когато се поставят основите на нова цивилизация.

Дихателният тренажор ТДИ-01 е своеобразен пропуск за новия живот. Благодарение на новото дишане човек навлиза в период на осигуряване на много добро здраве, самоусъвършенствуване и на висока защитеност от неблагоприятните фактори на средата на обитаване. Той се изкачва на по-високо ниво на качествен живот.

Стотици хиляди руснаци усвояват новата технология. Най-активни са хората от по-възрастното поколение. Те успешно приобщават към новото дишане своите деца и внуци. Последователните и настоятелните вече са овладя ли ендогенното дишане. Те не трябва да бъдат убеждавани, как да се държат по-нататък. Те възприемат 100-годишната граница като междинен етап и намират все повече, и повече интереси в живота.

Теорията и практиката на използване на тренажора ТДИ-01 и ендогенното дишане показват, че човечеството е получило в свое разпореждане средство, което трябва да стане основа на медицината на третото хилядолетие. Затова ми се иска новата технология, преди всичко, да се разпространи широко в Русия. Това е много необходимо не само за оздравяване на населението, но и за възраждането на руския дух.