Книгата на Фролов. Пролог. Въведение


Към главната страница КНИГАТА НА ФРОЛОВ

ВМЕСТО ПРОЛОГ:
НА ЛЮБОЗНАТЕЛНИТЕ, БОЛНИТЕ, ЗДРАВИТЕ

Човечеството навлиза в ново качество на земното си съществуване – периода на Ендогенното Дишане. Трансформацията е съпроводена с радикално подобряване на здравето и значително продължаване на живота. Това се потвърждава от удивителните резултати и прогностически произтича от филигранната теория, базирана на логиката от многочислените факти.

Ендогенното дишане е разкрило това, което хиляди проницателни умове не са съумели да прозрат. Ключовите проблеми на организма са били търсени, преди всичко, в обмяната на веществата, а те са се оказали свързани с незадоволителното производство и обмен на енергия.

При обикновеното дишане основната част на клетките на организма страда от енергиен дефицит, но едновременно с това, съществуват много зони със свръхконцентрирано отделяне на енергия, което разрушава тъканите. Предимно биват наранявани малките кръвоносни съдове, вътрешната повърхност на артериите, кръвните клетки и алвеолите на белите дробове. Посочените процеси се обуславят от дишането и, затова, не спират дори по време на сън.

Непрекъснатото наслояване на увреждащи въздействия води до атеросклероза и деградация на тъканите, което в условията на имунен дефицит, който е неразривно свързан с външното дишане, води до различни заболявания и остаряване.

В светлината на новите знания ефектите на известните методи на лечение са не само съмнителни, но в определена степен са и вредни. Фармакологичните препарати, хранителните добавки, добавките за изгаряне на мазнини, хомеопатичните средства, в т.ч. и физическите упражнения, гладуването, студените закаляващи процедури, като цяло, повишават енергетиката и обмяната на веществата.

Тяхното влияние се разпространява, преди всичко, върху високоенергийните зони, задълбочавайки процесите на увреждане. В зависимост от особеностите на организма, съотношението между ползата и вредата от прилагането на различните методи варира в най-широки граници.

Не могат да бъдат създадени полезни оздравителни методи без осмислянето и отчитането на новите положение. Но най-ефективната технология за гарантиране на здравето и продължаването на живота вече е разработена.

Ендогенното дишане рязко намалява разрушаването на тъканите, повишава енергетиката на клетките и формира свръхактивна имунна система. Появява се популацията на ендогеннодишащи хора, които живеят дълго, и които не се страхуват от най-опасните неприятели на човека – инсулт, инфаркт, рак и, които разчитат да живеят комфортно без болести.

Осъзнаването на новите идеи не се случва лесно. Техните повторни разяснения в книгата са извършени умишлено. За това, уважаеми Читателю, предварително моля да бъда извинен.

Авторът

ВЪВЕДЕНИЕ

Да се отървем от болестите, значително да увеличим живота си – това наистина ли е реално?

За повечето хора това звучи като фантастика.

Такава възможност се появи за всеки човек през 1995 г. благодарение на Ендогенното дишане.

И тази книга е един разказ за Ендогенното дишане, което е най-съвършеното средство за лечение и профилактика на заболявания, осигурява младост и дълголетие. В съвременния свят Ендогенното дишане влиза във вид на уникален феномен, който притежава две приоритетни свойства:

- Човек придобива нова ефективна обмяна, гарантираща здраве и дълголетие;
- Придобитият обмен продължава да се усъвършенства по начин, който не обременява и става основен.

Това става съвсем лесно. Използвайки забележителния дихателен тренажор на Фролов, човек постепенно преминава от външно дишане към Ендогенно Дишане.

Осъществяването на дихателните тренировки с тренажора елиминира заболяванията, укрепва здравето и едновременно с това увеличава продължителността на живота.

Например, в началото Вие правите 6 вдишвания за минута, след седмица – 4 вдишвания за минута, след месец – 2 вдишвания за минута, и така нататък.

Колкото по-рядко e вдишването, толкова e по-добро здравословното състояние и обмяната на веществата в организма e по-ефективна.

В края продължителността на дихателния акт достига до такава величина, при която можете да дишате без тренажора.

Осъществен е преходът към Ендогенно Дишане. След това Вие използвате Ендогенното Дишане вместо обичайното дишане, все повече измествайки последното. Накрая, след 4-6 месеца, Ендогенното Дишане става за Вас основно и толкова обичайно, както предишното.

Вие можете да дишате както преди, но това не е интересно и носи вреда.

Кой доброволно ще се съгласи да влоши своето състояние, да намали енергетиката на организма си, да наруши обмяната на веществата си, да се върне към болестите? Кой иска да остави живота си на случайността – внезапно да умре от инсулт или инфаркт, да се разболее от рак или от друга тежка болест?

Именно от тези опасни болести Ви защитава Ендогенното Дишане. То спасява човек и от други заболявания.

Хипертонията и стенокардията, мозъчните съдови нарушения, язвените болести, диабетът, асмата, псориазисът, алергиите, заболяванията на кръвта, ендокринните жлези, болести на половата система, остеохондрозата, артритите и някои други заболявания днес се смятат за неизлечими. Това са преди всичко обменните и имунните заболявания.

Преобладаващата част от населението на всички държави страда от тях. Нашата технология, като че ли е специално разработена, за да реши проблемът на неизлечимите заболявания. Радикално променяйки обмяната човек преминава на ново ниво на реабилитация на организма.

Ефективната обмяна от Ендогенното Дишане, която се образува в тъканите, рязко повишава възможностите на имунитета.

Съществуват убедителни доказателства, че организмът придобива повишен имунен статус, който надеждно защитава както собствената си генетична програма, така и от външните инфекции. В тази връзка е показателно и новото ниво на устойчивост на организма към вирусните заболявания.

Например, грипът се появява много рядко, херпесът се лекува напълно без употребата на лекарства. Съществуват добри перспективи за лечение и профилактика на хепатит и СПИН. Създадената технология органично се вписва във всякакви схеми за лечение.

Съвместното й използване с медикаментозните, хирургическите, физическите и другите начини на лечение повишава ефекта им. Възможностите за комплексен подход нарастват при заболявания като рак, сифилис, хепатит и други.

Новата технология е просто необходима при профилактиката и рехабилитацията при работа във вредна среда, включително радиация, стресови ситуации и тежки физически натоварвания, при инвалиди с ограничена подвижност.

Ефективността, универсалността и, в определен смисъл, „панацейността” на новата технология са обективно закономерни. Този извод се налага не само от резултатите на петгодишното прилагане на дихателния тренажор в практиката при лечение на болести. Разработена е теория за Ендогенното Дишане, която на достатъчно научно ниво обяснява получените данни, и тези „бели петна”, които са достатъчно в съвременната биология, физиология и медицина.

Кое е определящото за високата ефективност на новата технология?

На първо място, неин обект е всяка клетка, независимо в кои органи или тъкани се намира.

При последните научни открития (в частност на американски учени) е установено, че основната причина за деградацията и стареенето на организма е ниската енергетика на клетките и повишеното количество на свободните радикали в тях.

Тези положения днес се потвърждават и уточняват от теорията и практиката на Ендогенното Дишане.

Оказва се, че енергийните натоварвания върху клетките могат да се различават в стотици хиляди пъти. Установено е, че основното енергийно натоварване в организма е съсредоточено върху много малка част от клетките (около 1-2 %). Тяхното разрушаване води до повреждане и износване на тъканите.

Огромната част от останалите клетки се намира в пасивно състояние, поради острия недостиг на енергия.

Състоянието на тези клетки определя нивото на така нареченото „замърсяване”, „задръстване с шлаки” на организма.

Ендогенното Дишане позволява да се погледне на несъвършенството на човешкия организъм чрез механизмите на вътреклетъчния метаболизъм и междуклетъчните взаимодействия. Стана очевидна водещата роля на енергийното осигуряване на клетките в процеса на обмяна. Не е достатъчно клетките да получат нужните вещества.

При дефицит на енергия клетката не е в състояние да използва ефективно нито доставените материали, нито собствените си резерви.

Ендогенното Дишане повишава общия енергиен фон на организма, включва в работа основната част от клетките, осигурявайки в тях оптимално ниво на енергетика. Рязкото подобряване на енергетиката на клетките създава висок статус на имунната система, оказва положително влияние върху процесите на обмяна в тъканите и повишава функционалните възможности на организма.

При написването на тази книга се решаваха няколко задачи. Една от главните е – подробно да се запознае читателя с технологията и теорията на Ендогенното Дишане, с дихателния тренажор на Фролов, който е основният инструмент за реализация на метода.

Втората задача, решавана от книгата е – да се покажат основните несъвършенства и недостатъци на организма. Това е най-важният момент! В популярната литература това не се обсъжда.

Причините за заболяванията нерядко се търсят извън човека, т.е. те се свързват в голяма степен с външните фактори и с храненето. Оказва се, че преобладаващото мнозинство причини се обуславят от човешката природа. Несъвършенството и недостатъците на човешкия организъм, далеч не са толкова безобидни, че да не предприемаме нищо, ако знаем за тях. И на това ще бъде обърнато особено внимание в книгата.

Доказано е, че без прилагане на Ендогенното дишане, без промяна в обмяната в организма не може да се разчита сериозно на здраве и дълголетие.

С новата технология човек има възможност не само да се отърве от болестите, но и реално да се подмлади. И това не е рекламна фраза. Доказано е, че Ендогенното Дишане подобрява не само показателите на кръвта, на съдовото русло, на сърцето, на мозъка, на имунната и ендокринната система, но благодарение на него видимо се подмладява кожата, изчезват бръчките, възстановява се цвета на косата, протичат и други процеси, които са характерни за протичащото в един млад организъм.

Човек получава нови възможности за пълноценен живот и за неговото значително увеличаване. По най-скромни оценки младостта ще продължи до 55 години, активната зряла възраст – до 80 години, а за отиване на онзи свят може да се мисли след 110 години. Посочената прогноза произтича от резултатите на изследване на новата технология и съпътстващите я научни изследвания.

Японските учени упорито търсят своя „еликсир за дълголетие”.

Те имат намерение да увеличат живота за сметка на намаляване на температурата на тялото. Учените потвърдиха, че намаляването на температурата с 2 градуса по Целзий, увеличава живота до 200 години.

Японските учени се опитват да намалят температурата на тялото чрез въздействие върху хипоталамуса (част от мозъка, която освен други неща осигурява и терморегулацията). Но всяка система може да понесе регулация само в диапазона на работния режим. С живата система, каквато е нашия организъм, нещата са още по-сложни. Преди да се опитваме да регулираме такава система, трябва работния интервал да се разшири до необходимата величина. Например, температурата на тялото да се движи свободно в диапазона 34-37 градуса и организмът да не изпада в екстремални условия. Но, както показаха нашите резултати, това може да се постигне само за сметка на промяна в обменните процеси и, преди всичко, в промяната на енергийния обмен.