Човекът – е хищник: как работи неговата храносмилателна система?


В днешно време на рафтовете в книжарниците и в безбройните страници на сайтовете в Интернет са представени много разнообразни трудове на тема – правилно хранене.

Такива издания могат да се появяват с различни цели. В първият случай, книгите и списанията са ориентирани към реална помощ на човека. Но също толкова лесно е да се намерят издания, преследващи огромни рекламни цели, прокламиращи възможност за неправилно хранене като вярното решение за здравия човек.

Рискът от това, че читателят да получи книга или списание от втория тип е много голям. Затова е безотговорно да се доверявате на многото съвети на „специалисти”.

В тези случаи най-добрия вариант е да се обърнете към фундаменталните трудове на учените и на опита на хората, успели да намерят правилната и ефективна диета.

Само реалните сведения за физиологичните особености на храносмилателната система и отличното състояние на привържениците на здравата храна могат да бъдат аргументи „за” определен модел на хранене.

Като най-полезни разработки на руските учени могат да се смятат трудовете на И.П.Павлов, И.И.Мечников и А.М.Уголев.

Именно изследванията на изброените автори дават представа на човек за правилното функциониране на храносмилателната система. Сведенията, които лесно могат да бъдат почерпани от техните трудове, могат да станат основа за разработка на универсална, оздравителна диета.

Достатъчно разпространени и практически значими се смятат трудовете на А.М.Уголев. В резултат на многочислени изследвания, ученият е успял да докаже, че човек нито е тревояден нито хищник.

В качеството си на „видово” хранене авторът е маркирал такива продукти като горски плодове, плодове, зеленчуци, семена, корени, зърнени култури, ядки, треви. По този начин, той е отнесъл човека към категорията на плодоядните.

Систематизираните представи на А.М.Уголев са получили наименование – теория на адекватното хранене.

Диетите, разработвани с отчитане на разбирането на автора за особеностите на функционирането на храносмилателната система, са започнали да дават по-голям ефект за здравето на човека.

Господстващите по-рано системи за балансирано приемане на храна, отчитащи калорийността на употребяваните продукти, са отишли на втори план.Това е свързано с факта, че само теорията на адекватното хранене позволява на човек да регулира дейността на храносмилателната система.

На свой ред това помага на работата на другите органи и допринася за правилното приемане и разпределяне на енергията в организма.

За сметка на какво това става възможно?

Разглеждайки особеностите на човешкия организъм, А.М.Уголев е стигнал до извода, че приетата система за оценка на полезността на храната по нейната калоричност, количество белтъчини, мазнини и въглехидрати не е много правилна.

Авторът е предположил, че най-важната характеристика на храната може да се смята способността й да се самосмила.

Освен това, ценността на продуктите, употребявани от човека, се заключава и в особеностите на микроорганизмите на червата да ги преработват в полезни вещества.

В съответствие с положенията в теорията на А.М.Уголев, процесът на преработване на храната на половина се определя от ферментите, които се съдържат в нея. При това стомашният сок може да се смята за своеобразен стартов механизъм, за сметка на който започва преобразуването на продуктите на хранене в полезни за организма вещества.

Обръщайки се към въпроса за консумацията от таза гледна точка, А.М.Уголев се е натъкнал на няколко проблема. И, преди всичко, авторът е трябвало да разреши въпроса за това, какви продукти трябва да използва човек, за да активизира работата на органите и, в същото време, да ги разтовари?

За да даде отговор на този въпрос, ученият достатъчно активно е провеждал изследвания. Още в резултат на първите експерименти авторът е успял да изясни, какъв тип храна се смята за най-полезна за организма.

В своите изследвания ученият е решил да провери, какъв е процеса на храносмилане при употребата на варени и на не подложени на термична обработка продукти.

В резултат на това е било установено, че храната, запазваща своите естествени свойства и съдържаща всички необходими вещества и микроелементи, трябва да бъде „сурова”.

Само при условие на употреба на продукти в натурален вид храносмилателната система е способна добре да ги възприема и напълно да ги преработва, извличайки всички необходими за организма елементи.

При употребата на приготвената чрез термична обработка храна, тялото не получава всички полезни вещества. Защото в тази храна липсват ферментите, способстващи нейното разграждане, попадайки в стомаха, тя само малко се деформира.

В хода на експериментите бе установено, че употребата на такава храна води до създаване на благоприятни условия за затлачване на организма.

Тъй като продуктите се усвояват лошо, а тялото не получава необходимата храна, работата на всички системи се обърква, което естествено се отразява на състоянието на здравето на човека, провокирайки заболявания.

За да направи изследването по-точно и достоверно, А.М.Уголев е изучавал влиянието на готовите и суровите продукти не само върху храносмилателната система на
човека и животните. Резултатите от експериментите, по много от показателите, са се повтаряли.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>