Как да купя тренажор ТДИ-01?


Каква е цената

Плащане

Доставка

Вие поръчвате експортния комплект на тренажор ТДИ-01 “Третье дыхание” за продажба на територията на Европейския съюз.

Придружен е с Декларация за съответствие от страна на производителя съгласно Директива 93/42 за медицинските изделия на Европейския съюз.

Комплектът съдържа инструкция за употреба и методически препоръки за работа (с подробни указания, графики и схеми).

Документацията е на български, руски, английски и немски език.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>