Отговор на въпрос. Алергия.


Публикуван е нов отговор на въпрос:

Хронична сезонна алергия.

Вижте отговора в началото на страницата ВЪПРОС-ОТГОВОР.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>