Книгата на Фролов. Спорт и здраве. Полезни ли са плуването, закаляването, спринта?


Към главната страница КНИГАТА НА ФРОЛОВ

Полезен ли е спортът с големи натоварвания, плуването, спринта, закаляването?

Ако сте отговорили ДА – то Вие мислите напълно различно в сравнение с Фролов, вижте какво е споделил той в главата “СПОРТ И ЗДРАВЕ”.

“За благотворното влияние на физическите упражнения върху здравето са изписани планини популярна литература.

От нея разбираме, че редовните тренировки подобряват кръвообращението, дишането, храносмилането, сънят, самочувствието, работоспособността. Те, също така, удължават живота, помагат да се предотвратят цял списък болести от инфаркт, до инсулт и т.н.

И всичко гореспоменато е вярно единствено за малки и умерени натоварвания, които се прилагат при спортна и лечебна физкултура.

Що се отнася до големия спорт и неговото въздействие върху организма, то за него има неписани правила… Преди всичко страда сърдечно-съдовата система.

В същото време на „второстепенните“ органи (стомах, тънко и дебело черво, черен дроб, бъбреци) не им достига кръвоснабдяване, храна, кислород и в тях се развиват патологични изменения.

Трябва дебело да се подчертае за една от системите, които страдат при спортистите. Става въпрос за имунитета. Колкото е по-голямо натоварването, толкова по-силно се изтощават защитните сили на организма. Силните, особено максимални натоварвания представляват стрес за спортистите с всички произтичащи от това последствия.
….
Извод: спортните рекорди струват прекалено скъпо на най-силните, най-бързите и т.н. До този извод е стигнал един от най-авторитетните специалисти в областта на спортната медицина лекарят на знаменитите отбори на ФРГ по футбол, бокс и лека атлетика Е. Дойзер, който казва: „Спортът на големите постижения и здравето на спортиста нямат много общо.

Процесите на увреждане на съдовата стена при големи физически натоварвания протичат по-интензивно и обхващат всички тъкани на организма.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>