ДИАБЕТ тип 1: Как да намалим дозата инсулин, в т.ч. до пълен отказ.


Форум диабет

ТДИ-01 и диабет при деца,
(на руски език)

ДИАБЕТ 1 и 2 и ефекта на “МЕД”.
Защо човек се разболява от диабет?

Аз се излекувах от диабет.

Цитат от книгата на Е.Л. Вериго “Практическо ръководство по ендогенно дишане”, стр. 235 – 238:

“11.4.2 Захарен диабет

Според резултатите от епидемиологични проучвания болните от захарен диабет в страните от ОНД са около 8 милиона души. Диабетът води до съдови усложнения. Сред пациентите със захарен диабет в сравнение с населението като цяло смъртността от сърдечни заболявания и инсулт се наблюдава 2-3 пъти, от ослепяване – 10 пъти, от бъбречни заболявания от 10-15 пъти, гангрена на крайниците – 20 пъти по-често. Всяка година, поради усложнения, причинени от диабет, на руските лекари се налага да правят повече от 12 хиляди ампутации на краката – само високи (над коляното).

Новото дишане (има се предвид дишане по метода на Фролов с ТДИ-01) разкрива огромни възможности за решаване на проблемите на диабета. Нашият подход представлява действително лечение и възстановяване на организма, страдащ от тази ужасна болест. Днес има хора, които “са скъсали” с инсулиновата спринцовка.

Указаните по-долу препоръки е целесъобразно да се използват за лечение на всички форми на болестта, включително – инсулинозависим диабет, диабет 1.

Лечението се провежда в 2 етапа, въпреки че това разделяне, до известна степен е условно.

Първият етап обикновено продължава 2-6 месеца (в зависимост от продължителността на заболяването и първоначалното здравословно състояние). Вторият етап започва след 2-6 месеца от началото заниманията с апарата на Фролов и продължава до 8 – 18 месеца от началото на занятията с тренажора.

Т.е. след 8-18 месеца от началото на курса Вие можете значително да намалите дозата на приемания инсулин, а мнозина от вас – напълно ще се откажат от неговото използване!

Първият етап – това е нормализиране на кръвната захар, повишаване на нивото на клетъчна енергетика и постигане на висок имунен статус.

Основният действащ фактор е дишането с тренажора.

По време на първия етап се осъществява ликвидиране на скрити възпалителни процеси, както и подобряване на функциите на сърцето, бъбреците, черния дроб и други органи. След 2 месеца от началото на курса Вие започвате бавно и внимателно да намалявате своята доза инсулин.

Ето един пример за предпазливо намаляване на дозата на инсулина. Например, ако инсулиновата доза на ден е 31 единици (обикновен): сутрин 9 единици, на обяд 14 единици, вечер 8 единици. Става въпрос, разбира се, за обикновения инсулин. Тъй като дишането с уреда, по правило се прави вечер, то целесъобразно е намаляването на приема на инсулин:

- в началото да се прави вечер,

- след това последователно се продължава вечер и сутрин, и

- накрая на обяд, т.е. до пълен отказ от инсулин.

Съгласно методиката, намаляването на дозата на инсулина се започва след 2 месеца от началото на занятията с апарата на Фролов в една от вечерите.

Т.е. – Вие отначало намалявате вечерната доза инсулин от 8 единици до 7 единици (т.е. с 1 единица).

Този период, когато Вие прилагате намалена с 1 ед. доза инсулин (в сравнение с първоначалната доза инсулин) продължава 7 – 14 дни.

След това вечерната доза инсулин се намалява с още 1 ЕД (бел. Kiana8 – от 7 единици на 6 единици.)

И отново, периодът с намалената с 1 ед. доза инсулин (6 единици) продължава 7 – 14 дни (в зависимост от продължителността на заболяването и първоначалното здравословно състояние).

По-нататък, след 7-14 дни от момента на намаляването на вечерната доза инсулин с 2 единици и при контрол на кръвната захар, вие започвате паралелно да намалявате и сутрешната доза.

Т.е. от 9 единици до 8 единици (сутрешната доза). Този период (на приемане на намалена с 1 единица сутрешна доза инсулин) също продължава 7 – 14 дни.

Обедната доза инсулин не се променя.

По-нататък след 7-14 дни – вие отново намалявате вечерната доза с 1 единица и, успоредно с това, намалявате сутрешната доза с 1 единица.

И този период (паралелно намаляване на вечерната и сутрешна доза инсулин с 1 единица) продължава 7 – 14 дни.

Дишането с апарата на Фролов продължава в “Основен” режим. През цялото време се следи нивото на кръвната захар.

Трябва да произтича постепенно (!) намаляване на кръвната захар при постепенно намаляване на дозата на приемания инсулин.

С намаляването на инсулина вечер и сутрин на половина, Вие започвате постепенно да намалявате и дозата инсулин на обяд.

Т.е., когато достигнете вечерна доза инсулин от 4 единици и сутрешна от 4 единици, Вие започвате да намалявате вече и обедната доза инсулин.

В нашия пример – на всеки 7-14 дни намаляваме обедната доза инсулин от 14 единици с 1 единица.

- 7-14 дни – 13 единици,

- след 14-21 дни – 12 единици,

- след 21-28 дни – 11 единици и т.н.

Това се прави на фона на дишане с тренажора в „основен“ режим.

Това е един пример. На практика може да бъде малко по-различно. Вие може да имате други други дози инсулин, инсулините може да са пролонгирани, “смесени”.

И в този случай методиката на дишане остава същата, и коригиране на инсулиновата доза е желателно да се прави с ендокринолог.

Но във всеки случай е необходим режим на внимателно, постепенно намаляване на дозата инсулин.

Не забравяйте – Важното е да не се бърза!

Постепенно се възстановява функционалната недостатъчност на ендокринната система и се преминава към осигуряване със собствени си хормони. Технологични иновации не се предвиждат.

Единствено постепенно се увеличава времето на дишане (по-конкретно времето на издишване в секунди и времето на дихателната тренировка в минути).

Увеличеният обем на времето за дишане (има се предвид по колко минути на ден се диша с апарата на Фролов) значително ускорява лечението на болестта (но – да не се допуска преразход на сърфактант!) Според нашите наблюдения възможностите на хората силно се различават. Следователно вторият етап може да продължи от няколко месеца до няколко години.

Резултатът на излекуване се обяснява по следния начин.
Глюкозата се консумира в биохимичните реакции. Това се нарича клетъчно (ендогенно, вътрешно) дишане.

Но в нормалното дишане около 90% от клетките се намират в състояние на „покой“,, т.е., те не консумират глюкоза, на практика.

Как да се събудят тези клетки? Само чрез електронно възбуждане, което се извършва от артериалните, “студено” възбудени еритроцити.

При дишането с тренажора броят на тези обогатени с енергия еритроцити нараства повече от 10 пъти!

Вече след 5 минути дишане, броят на клетките, консумиращи глюкоза, се увеличава в същата пропорция.

По време на занятието всяка от клетките постепенно увеличава способността си за потреблението на глюкоза. Благодарение на създадения енергиен потенциал, клетъчното дишане продължава още няколко часа след дихателната тренировка.

Броят на пациенти с диабет се увеличава всяка година. И значителна помощ от традиционната медицина не трябва да чака. Изчезва истинското хуманно отношение към човека. И сега, в нашето време, се появи възможност наистина да се освободим от спринцовката с инсулин. Възползвайте се от тази възможност, дишате и оздравейте.

При нарушение на въглехидратната обмяна редовните дихателни тренировки значително подобряват състоянието на пациентите.

Особено бързо се подобрява състоянието при хипогликемични реакции и захарен диабет тип 2, при инсулинозависимия тип (след 10 – 20 дни).

При захарен диабет тип 1 (инсулинозависим) процесът на възстановяване е по-бавен и най-вече, значително се подобрява микроциркулацията, отшумяват ретинопатия на ретината и ангиопатия на долните крайници.

При пациенти с нарушен глюкозен метаболизъм трябва да се яде по всяко време, в съответствие с потребностите, включително, и след дихателни тренировки, през нощта (по малко – сандвич и др.) За тази категория пациенти се изисква постоянно наблюдение на кръвната захар. “- Край на цитата

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>