Какво означава „клетъчно дишане“?


Клетъчното или ендогенното дишане е съвкупност от аеробни окислително-възстановителни процеси в органите и тъканите на живия организъм.

Тези процеси водят до окислителен разпад на различните органични съединения. От този разпад се образуват крайни продукти и се освобождава енергия. Организмът използва тази енергия за осъществяването на жизнено важни функции.

Какви са особеностите на ендогенното дишане?

Ендогенното дишане има две главни свойства, за които говори В. Ф. Фролов, а именно:

Човек придобива нова ефективна обмяна, която му гарантира здраве и дълголетие.
Тази обмяна продължава да се усъвършенства без да Ви натоварва и става първична.

Как да усвоим ендогенното дишане?

Изобретеният от В.Ф.Фролов дихателен тренажор позволява на човек редовно да преминава от външно дишане (обикновено) към ендогенно дишане (клетъчно). Чрез прибора човек се спасява от патологичните, болезнени процеси, които се развиват в организма.

По този начин се спасява от болестите, укрепва своето здраве и едновременно с това увеличава продължителността на активния си живот.

Запазването на здравословното състояние на необходимото ниво, високо ниво на умствена активност и работоспособност, нормално, ефективно дишане на клетките на организма (ендогенно или още тъканно дишане) се постигат и поддържат чрез системни тренировки.

Кои са предимствата на дихателната гимнастика на В. Ф. Фролов?

Доказано е, че дихателната гимнастика с използване на тренажора на Фролов е изключително удобна, лесна и високо ефективна методика за профилактика и лечение на болестите. Също така е профилактика срещу преждевременно настъпване на старостта.

Тази гимнастика осигурява високо ефективно ниво на вентилация на дихателната система и на цялостния газообмен в организма, добро състояние и високо ниво на резервните възможности на дихателната и сърдечно-съдовата система.

Редовните занимания по ендогенно дишане с апарата на Фролов осигуряват оптимален дихателен режим на жизнено важните клетки и тъкани на организма. По този начин се влияе благотворно върху цялостната обмяна на веществата, на работата на главния мозък, сърцето, други органи и системи, а също така и на имунитета и психо-емоционалното състояние на човек.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>