Оригиналът е ТДИ-01. Пазете се от копия на ДИНАМИКА!


ВСИЧКО ЗА ОРИГИНАЛА ТДИ-01

Поради многобройните сигнали за злоупотреба, на които са се натъкнали нашите клиенти, даваме в помощ следната информация!

Подвеждаща и невярна информация, че предлагат тренажор ТДИ-01 „Феномен Фролова“ има в следните магазини, офиси и сайтове на фирмите:

САМОЗДРАВ фирма АДС ООД

ЗВЪНТЯЩИТЕ КЕДРИ. фирма КЕДРОГРАД ЕООД.

Владимир Фролов създава и патентова метода на ендогенно дишане, а заедно с Евгени Кустов патентоват изобретения от тях апарат ТДИ-01 в САЩ.

Фирмата-производител на тренажор ТДИ-01 до 2005 г. е била ООО Фирма „Динамика“. Тя регистрира търговската марка „Дихателен тренажор на Фролов“. Вижте юридическите данни на фирмата.

На фона на практиката с ТДИ-01 Фролов предложил да се направят изменения на уреда за постигане на по-добри резултати от хората. Фирма Динамика отказала те да бъдат направени, т.к. това е изисквало дълга процедура по пререгистрация на тренажора и влагане на допълнителни средства.

Поради този техен конфликт с изобретателя Фролов и поради неизплащане на хонорари към него, той преустановява работата си с тях.

Вижте писмо от ООО Фирма “Динамика” до Фирма Лотос ООО, в което се указва:

- окончателно спиране на производството на ТДИ-01 от 2006 г.

- „Дихателен тренажор на Фролов“… е комбинирана търговска марка, която в миналото е служила за разпознаване на ТДИ-01, а сега за Инхалатор-тренажор индивидуален.

От 2006 г. тренажорът ТДИ-01, с внесените в него изменения и подобрения от Фролов, започва да се произвежда от фирма Лотос ООО, г. Омск, Русия.

В уверение на това Фролов и Кустов публикуват “Уведомление от собствениците на патента” (вижте тук..). По-долу е регистрационният документ за ТД-И-01

На пазара има други, различни апарати, които си приписват ефективността на ТДИ-01. Те не са по патента на Фролов и не са ТДИ-01. Например:

ДИХАТЕЛЕН ТРЕНАЖЬОР НА ФРОЛОВ – ИТИ.
Инхалатор.

Това е инхалатор на „Фирма „Динамика“, но на друга, различна от горната фирма Динамика….

Има и книги по темата, но те нямат нищо общо с метода на ендогенно дишане, с ТДИ-01 и с Книгата на Фролов. Например:

„Здраве с дишане“ от С. Зинатулин.

Нелоялната конкуренция спрямо ТДИ-01 е много мощна и забулена в конспирация. Ако искате да разберете всичко, ще публикуваме подробностите…, както и Решението на руската служба ФАС (Федеральная антимонопольная служба), която е еквивалент на Комисия за защита на конкуренцията у нас, за нелоялната конкуренция на фирма Динамика спрямо оригинала ТДИ-01 на фирма Лотос.

Желаем успех на всеки коректен бизнес, но ако Вие търсите оригиналния апарат на Фролов, който помага – вие открихте сайта на ТДИ-01, произведен от фирма Лотос ООО, г. Омск, Русия.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>