Потвърждение за получаване на отзив, въпрос или препоръка


Вашето писмо е получено!

Благодарим Ви, че споделихте мнение за работата с тренажора, за зададения въпрос или за отправената към нас препоръка.

Работа с клиенти
8 Киана ЕООД
frolov@dir.bg

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>