Отзиви и коментари


Отзив от България -
действие на ТДИ-01 след 3 месеца

ТДИ-01 в БНТ, Канал 1, програма “ЗДРАВЕ”.
Вижте още…

Семинари-обучение

Може би сте чували фразата:

“През първата половина от живота си се опитваме всячески да влошим здравето си: цигари, алкохол, стрес, нездравословно хранене… и се справяме УСПЕШНО,
а през втората половина от живота си се опитваме да подобрим разклатеното си здраве, но БЕЗУСПЕШНО…

В началото веднага тичаме на лекар и стриктно спазваме предписанията му докато се стабилизираме, защото ни е страх.

Съвременните лекарства имат максимално бърз положителен ефект, защото са изключително силни. Казват ни, че колкото по-изчистено е едно лекарство, толкова по-добро е то. Съответно струва много по-скъпо.

Колкото и да са изчистени лекарствата, всяко едно от тях има много странични ефекти, които тайно, но трайно увреждат други наши органи.

На по-късен етап, решаваме да попитаме познати и да търсим информация за алтернативен, безлекарствен метод на лечение.

За свое успокоение, всеки човек иска да се увери, че някой друг е подобрил състоянието си и се е избавил от болести и неразположения.

Този факт му вдъхва надежда и той ВЯРВА, че също ще се оправи!

Нека насърчим другите, които страдат от заболяване, с което Вие успешно се справяте чрез занятията си с тренажора ТДИ-01. Окуражете ги!

Уважаеми клиенти, моля изпратете своите впечатления, постигнати резултати, въпроси и препоръки, свързани с работата Ви с тренажора ТДИ-01 Феномен Фролова.

Може да изпратите свое писмо, снимки, видео от страницата ни КОНТАКТИ, или да попълните АНКЕТАТА ни по-долу за постигнатото.

Благодарим Ви!

При попълване на анкетата няма да бъде публикувана информация за Вашите лични дании (имена, ел. адрес, телефон). Вие може да ги укажете изрично по свое желание.

В края на страницата вижте примери, как би изглеждал отзива Ви.

А Н К Е Т А

* Полетата маркирани със * са обезателни.

Powered by Fast Secure Contact Form

Изпратено от Мария, регион Бургас
Лекувани заболявания:
- за профилактика и предпазване от заболявания,
- УНГ болести,
- главоболие или световъртеж,
- Други, неизброени по-горе заболявания: синузит

Продължителност: 1-3 месеца,
Време на занятия: вечер,
Честота на занятията: през ден,
ПДА в секунди 22 секунди,
Възраст: 35-44 год.,

Отзив:
Имам синузит от дълго време. Често имам пристъпи на силно главоболие. Дишам с тренажора от 2 месеца. Малко се затрудних, докато с убедя, че дишам правилно, само с корема. Започнах с подготвителния режим. От 2 седмици усещам по-лесно дишане, носоглътката ми се прочиства, отделят се много храчки. Продължавам и се надявам да оздравея. Благодаря Ви. Главоболието не ме притеснява толкова често, както преди.

Изпратено от Роман Хаба, Чешка република

I have wrote “my story”. Here you are:

I suffer from asthma bronchiale from my 5 years. From beginning of my asthma, I was medicated with standard medicaments (Intal, Pulmicort, Bricanyl,… ).
Because of asthma I started playing the flute when I was 6 and the clarinet when I was 10. I was at the spa ten times to cure my asthma. I was feeling quite good.

Before I started train with Frolovs Phenomenon, I have tried also acupuncture and auriculotherapy, but I do not notice any results.

I started training endogenic breathing with Frolov phenomenon when I was 14 (in 2000). Breathing has improved significantly. I have never breathed so freely. I find out that I was accustomed to bad breathing formerly!

My other results:
- Aacne vulgaris disappears.
- I can easily fall asleep after training – it is very good to avoid insomnia.
- I have more youthful energy the whole day.
- I used to have cold hands – after 15 minutes of training, energy “flows” through the whole body and I feel warmth in hands.
– By the 30 minutes shorter period of sleeping is enough.
– Time which I spent with exercise I save next day because I can work more effectively.

My experience with training:
– I not recommend to watch TV or work on computer, etc. during exercises. I recommend to “concentrate” on feelings in body and exactly observe periods of respiration with stop watch.
– I recommend to breath with straight backbone. From beginning, it is a little harder, but after 5 exercises key muscles turn up.

I think that endogenic breathing is the most important for health.

If you do not understand anything, ask me about it, please.

Regards,
RH

Превод:

Това е моята история:

Страдам от астма от 5-годишна възраст. В началото на лечение на моята астма ми предписваха стандартни медикаменти (Intal, Pulmicort, Bricanyl,…)

Заради астмата започнах да свиря на флейта, когато бях на 6 и на кларинет, когато бях на 10 г. Бях в санаториум 10 пъти, за да лекувам астмата си. Чувствах се общо взето добре.

Преди да започна тренировки с Феномена на Фролов, пробвах, също така, акупунктура и аурикулотерапия (традиционната китайска медицина – ушна терапия), но не постигнах никакви резултати.

Започнах занимания по ендогенно дишане с Феномена на Фролов, когато бях на 12 (през 2000 г.). Дишането ми се подобри значително, никога не бях дишал толкова свободно, установих, че преди това бях свикнал да дишам неправилно.

Други резултати, които постигнах:

- Излекувах се от акне вулгарис.
- Много бързо заспивам след тренировки – много добре е при безсъние.
- Имам повече енергия през целия ден
- Преди постоянно имах студени ръце – след 15 минутни тренировки, енергията протича през цялото тяло и чувствам затопляне на ръцете си.
- Достатъчни са ми около 30 минути, за да заспя дълбоко.

Времето, което изразходвам за дихателни тренировки компенсирам на следващия ден, защото работя по-ефективно.

Моят опит от тренировките:

Не бих препоръчал да се гледа телевизия или да сте на компютъра, по време на упражненията. Препоръчвам да се „концентрирате“ върху усещанията в тялото и точно да измервате продължителността на дишането с хронометър.
Препоръчвам да дишате с изправен гръб. В началото е малко по-трудно, но след 5 упражнения се включват основните мускули.

Според мен ендогенното дишане е най-важното нещо за здравето!

Ако не разбирате нещо в текста, моля попитайте ме.

Поздрави,
Роман Хаба, Чешка република

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>