5. Схема на сглобяване на тренажора ТДИ-01


Конструкцията на тренажора се състои от 7 съставни елемента.

1. Дихателна тръбичка
2. Мундщук
3. Капак за буркан
4. Капак за чашата
5. Чаша
6. Вътрешна камера
7. Приставка за дъното с отвори

Комплект с номерация на елементите

В комплекта е включена мерителна чашка, упътване за употреба и паспорт с методически указания за приложението на тренажора ТДИ-01.

Преди първото сглобяване и след всяка употреба измийте старателно всички елементи на уреда с препарат за миене на съдове и топла вода.

p081

Това е цялостна схема на последователността на сглобяване, по-долу е указано сглобяването по етапи.

Цялостна схема на сглобяване на ТДИ-01

Етапи:

1.С помощта на мензурка или спринцовка налейте в чашата (5) не повече от 20 мл питейна вода със стайна температура.
2.Плътно присъединете приставката за дъно с отвори (7) към вътрешната камера (6) и я поставете в чашата (5).
3.Пъхнете дихателната тръбичка (1) през отвора в капака на чашата (4) и съединете с вътрешната камера (6).
4.Плътно затворете чашата (5) с капака (4), премествайки я надолу по тръбичката (1).
5.Поставете мундщука (2) в свободния край на тръбичката (1).

вътрешна камера и приставка за дъно с отвори

мундщук и дихателна тръбичка

затваряне на горната част на вътрешната камера. В ляво е външната чаша, в която се поставя сглобената конструкция на вътрешната камера, капак и дихателна тръбичка

Уредът е готов за дихателни тренировки

Готовност на уреда

За използване на тренажора в качеството му на инхалатор при работа с допълнителен съд върху тръбичката (1) се поставя капака за допълнителен съд (3). Цялата конструкция се поставя в стъклен буркан с обем от 500, 800 или 1000 мл и капакът (3) се затваря плътно.

Използване на ТДИ-01 като инхалатор

Показаните изображения са от официалните сайтове на производителя – Лотос ООО и от сайта, посветен на “Фонда на Фролов” http://frolov-fund.com.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>