Какво е “Ендогенно дишане” с тренажор ТДИ-01?


Великата ВАНГА е казвала: “Човек никога няма да чуе себе си, няма да разбере смисъла на своите сънища и не ще се избави от душевни и физически болести, ако не се научи да диша правилно!

Колкото и да е странно, всички дишат неправилно, губейки взаимната връзка между душата и тялото!“

Така считат и йогите, които твърдят, че „само едно поколение от правилно дишащи хора е способно да промени света към по-добро и да изкорени всички болести, а на хората с някакви болести ще се гледа като на нещо необикновено“.

Наистина, още древните лечители са знаели, че здравето на човека зависи изцяло от душевното равновесие и количеството енергия в организма, затова са използвали дихателните упражнения като най-доброто средство против духовни и физически недъзи и за изпълване с енергия. Пример за това са дихателните йогистки практики, ци гун, пранаяма.

Дихателният тренажор ТДИ-01 „Третье дыхание”  е разработен специално за използване на Метода на Ендогенното Дишане (МЕД).

Той съчетава в себе си механизма на дихателни тренировки и възможността за използване на всички основни фактори, които позволяват на човек да диша правилно.

 

 

ВАЖНО!

 

Когато дишаме с гърдите, ние дишаме повърхностно и използваме само ГОРНАТА ЧАСТ НА БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ.

При диафрагменото дишане се натоварва активно ДОЛНАТА ЧАСТ НА БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ. В тях има много повече капиляри!

Разликата между обичайното (ляво) и диафрагменото дишане (дясно)

 

Основни разлики, които се виждат с “просто око”.

Обичайно дишане:

- диша се с гърдите
- раменете се повдигат
- времето за вдишване и издишване е с еднаква продължителност
- повърхностно дишаше
- диафрагмата остава неподвижна
- учестен пулс

Диафрагмено дишане:

- диша се САМО диафрагмено (коремно)
- раменете са неподвижни
- времето за вдишване и издишване е: кратко вдишване (1-2 секунди) и продължително издишване съобразно степента на тренировка (достига се до издишване 1 минута!)
- ендогенно дишаше
- диафрагмата се повдига максимално нагоре, като по този начин масажира дихателната мускулатура
- спокоен, много по-нисък пулс, съответно по-малко броя вдишвания. Организмът изпитва все по-малка нужда от вдишване на поредната порция кислород.

 

 

Съвременната медицина лекува хората „на парче“, не отчитайки неразривната връзка между душата и тялото. В същото време прогресивните учени все повече се обръщат към дихателните методики.

На основата на древните дихателни практики са били създадени много съвременни методики – метода на Бутейко, гимнастиката на Стрелникова, холотропната терапия и др. Заниманията по тези системи действително дават осезаемо подобрение, но те отнемат много време, изискват значителни усилия на волята и опитен инструктор.

На Е.Ф. Кустов и В.Ф. Фролов – създателите на уреда ТДИ-01 „Третье дыхание“ – единствения дихателен тренажор – медицинско изделие, се удаде максимално да опросят, да „механизират“ съществуващите дихателни техники, да съкратят времето на заниманията, да ги направят достъпни даже за 4-годишно дете и за прикования към леглото инвалид.

Дихателните упражнения с ТДИ-01 това е йога за лениви, и всичко, което е необходимо сега е просто ДА СЕ ДИША, и постепенно вътрешните резерви на организма ще се разгърнат, той ще се изпълни с нова енергия и ще започне да се изцелява сам.

Работата на ТДИ-01  се основава на принципа на клетъчното, т.е. ендогенно дишане, пресъздаващ ефекта на разредения високопланински въздух. Не случайно жителите в планините са дълголетници със завидно здраве, отлична памет и всички техни жизнени функции са съхранени в която и да е възраст.

Дихателният процес само започва в белите дробове, а след това протича във всички клетки на нашето тяло. Активизирайки клетките и възстановявайки способността за насищане с енергия и самопречистване, дихателните тренировки с тренажора ТДИ-01 формират в организма ново ниво на здравето.

Методът на ендогенното дишане позволява да се разкрият резервите, с които човек е надарен до съвършенство от мъдростта на природата. Като пример за резерви може да се разгледат особените форми на задълбочена обмяна на веществата, запрограмирани в генетичната памет на организма, които водят до повишаване на енергийното обезпечение на организма.

Методът на ендогенното дишане с помощта на тренажора ТДИ-01 позволява да се възстановяват тези механизми на енергийно обезпечение, да се увеличи коефициента на полезно действие на използване на вече съществуващите процеси и да се изработят нови механизми за адаптация на организма към условията за живота на човек.

Тренажорът е едновременно хипоксикатор и хиперкапникатор. Това означава, че този уред създава въздушна смес за ендогенно дишане, която е с намалена концентрация на кислород О2 (от 21 до 19%) и с повишена концентрация на въглероден двуокис CO2 (от 0,3 до 2,3%).

Именно това съотношение е необходимо на организма за тренировки на ендогенното дишане.

При това, за създаването на дихателна смес не се използват специални газове. Необходимите концентрации на кислород O2 и въглероден двуокис CO2 се получават от вдишвания и издишван въздух от самия човек.

Освен това тренажорът  е масажор на дихателната система, т.к. ендогенното дишане се извършва чрез повишено съпротивление при вдишване и издишване (10-15 мм воден стълб). Независимо, че допълнителното налягане е неголямо, то точно това е въздействието, което масажира гладката мускулатура на бронхите.

Посредством ендогенното дишане чрез диафрагмата на стомаха този масажен ефект се предава на всички органи, които участват в процеса на вдишване и издишване.

При едногенно дишане взаимодействието на дихателния поток с течността вътре в тренажора (вода) създава клетъчна структура на потока на вдишвания въздух. В резултат на изследванията тази турболентност оказва благотворно влияние на алвеоларната структура на тъканта на белите дробове.

Устройството на тренажора позволява да се управляват процесите на вдишване и издишване, т.е. позволява на човека да осъществява ендогенно дишане.

Тъй като при ендогенното дишане дихателният поток преминава в тренажора чрез водата, то към вече разгледаните фактори се прибавя и овлажняване на въздуха или дозирането на въздуха със смеси за инхалация.

Тренажорът за ендогенно дишане е система, в която се използват само няколко фактора: хипоксия, хиперкапния, съпротивление при вдишване и издишване, създаване на оптимална структура, която дава възможност да се диша правилно.

Използването на тренажора за ендогенно дишане е безвредно за организма и е допустимо за всички възрастови групи.

От момента на създаване на тренажора многогодишните наблюдения на неговата употреба не само в индивидуалната, но и в клиничната практика, са убедили пациентите, използващи методиката на ендогенно дишане, и лекарите за високата ефективност на тази методика при широк диапазон от заболявания и състояния.

Човек, който е усвоил методиката на ендогенно дишане, ще може да избегне проблем като недостиг на външното дишане, който възниква при нарушено вентилиране на белите дробове, несъответствие между кръвообращението и вентилирането на отделните части на белите дробове.

С помощта на ендогенното дишане с тренажора ТДИ-01 човек може да подобри процеса на своето дишане. В наши дни има няколко системи за тренировка на дихателния процес, при това, тези системи често си противоречат една на друга.

Освен това в обществото съществуват стереотипи на поведение: напр. прието е да се счита, че е добре да се диша „с пълни гърди“, „да се диша свеж въздух“ и т.н. По правило, тези стереотипи на поведение са много далече от истината и, ако се придържаме към тях, може не само да не подобрим тази система, но и да й навредим.

Ендогенното дишане поддържа в кръвта оптимално съотношение между кислород и въглероден двуокис.

При физически натоварвания в тъканите протича засилено горене с поглъщане на O2 и увеличена концентрация на СО2. Хеморецепторите реагират на това увеличение и системата на саморегулиране на дихателния процес увеличава постъпването на кръв, обогатена на кислород.

Това увеличение може да се постигне чрез увеличаване на скоростта на притока на кръвта и разширяване на кръвоносните съдове. И обратно, НЕДОСТИГЪТ НА СО2 СВИВА КРЪВОНОСНИТЕ СЪДОВЕ.

Ако човек изкуствено увеличава интензивността на своя дихателен процес, то се увеличава концентрацията на кислород в кръвта. Излишният кислородът се движи в организма безполезно, т.к. клетките на тъканите не поглъщат енергия, ако това не е необходимо. В същото време от организма започва да се „отмива“ СО2 и кръвоносните съдове се свиват.

Всички начини на представяне на ендогенното дишане – от древните, конкретно, представените в йогата, до съвременните, са насочени към това да не се провокира разбалансиране на съдържанието на кислород и въглероден двуокис в кръвта.

Ендогенното дишане позволява да се избегнат много заболявания и преждевременно остаряване. И това се потвърждава не само от съвременната наука, но и от хилядолетния опит на човечеството.

В ученията на йогите е казано: човек се ражда с първия си дъх и умира с последния си дъх. Затова на всички ни е отпуснат определен брой „дихания“, от това колко правилно дишаме, зависи качеството и продължителността на нашия живот.

Продължителните клинични изпитания на дихателния тренажор ТДИ-01 дават потресаващи резултати: само 15-20 минути лесни занимания на ден не само прогонват най-тежки физически и душевни болести, но и възвръщат младостта!

С постановление на правителството на Руската федерация № 19 от 07.01.2002 г. тренажорът ТДИ-01 е внесен в списъка на жизнено необходимите медицински изделия . Утвърден е за продажба в Русия без ДДС! Това е неопровержимо доказателство за неговата безопасност и висока ефективност.

Запомнете: всеки ден с дихателните тренировки и тренажор  ТДИ-01 Ви даряват години живот!

 

Важно!