Изобретателите


Оригиналът е ТДИ-01. Пазете се от копия!

Изобретателите Владимир Фьодорович Фролов и Евгени Фьодорович Кустов не поемат никаква отговорност и не дават каквито и да е гаранции за лечебен ефект за всички копия на оригиналното им изобретение ТДИ-01 “Феномен Фролова”.

Моля, вижте по-долу текст на български език, както и оригиналния документ от собствениците на патента.

От собствениците на патента на Руската федерация
„Инхалатор на Флоров“ 1790417
Владимир Фьодорович Флоров
Евгени Фьодорович Кустов
ДО ВСИЧКИ ТЪРГОВЦИ

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаеми господа, във връзка с това, че нашето изобретение е търсен продукт на пазара на медицинска техника, Ви уведомяваме, че от 29.08.2006 г. на територията на Русия Тренажор дихателен индивидуален ТДИ-01 „Инхалатор на Фролов“ се пуска на пазара от единствения производител „Лотос“ ООО, г. Омск с търговска марка „ФЕНОМЕН ФРОЛОВА“.

Останалите производители на тренажор на Фролов, го пускат на пазара като нарушават авторските права, без лиценз върху патента, без утвърдени технически условия, без съгласуване с авторите са внесени необосновани изменения в конструкцията, които не са преминали пълни медицински изследвания.

За качествените показатели и потребителските свойства на дихателните тренажори, пуснати на пазара от тези производители, авторите и собствениците на патента за производство на ТРЕНАЖОР ФРОЛОВА не носят отговорност.

Собственици на патента на
Руската федерация „Инхалатор на Флоров“ 1790417,
на техническите условия за производство на
Тренажор дихателен индивидуален ТДИ-01
ТУ 9444-001-1159819900-95

Москва, 15 декември 2006 г.

Владимир Фьодорович Фролов /подпис/ не се чете

Евгени Фьодорович Кустов /подпис/ не се чете

печат

Уведомление от собствениците на патента

Надяваме се, че тази информация е полезна за Вас.

Разбираемо е защо пазарът е пълен с “модификации” на ТДИ-01, ако се запознаете и със следните факти:

Методиката, поставена в основата на „Феномен Фролова“ стана истинско ноу-хау в областта на медицината и е донесла на създателите му В.Ф.Фролов и Е.Ф. Кустов известност и признание в целия свят.

Става въпрос за т. нар. „Метод на Ендогенно Дишане“, чието усвояване става възможно благодарение на редовни занимания с тренажора ТДИ-01.

Чрез използването му се възстановява природния йонен баланс в съчетание с колосално повишаване на енергетичните резерви на организма (30-40 пъти).

Хората, които прилагат ендогенно дишане изглеждат видимо по-млади от връстниците си!

Със заповед на министерството на здравеопазването на Руската федерация № 331 от 15.11.1995 г. тренажорът е разрешен за използване в медицинската практика.

С постановление на правителството на Руската федерация № 19 от 07.01.2002 г. тренажорът ТДИ-01 е внесен в списъка на жизнено необходимите медицински изделия И Е УТВЪРДЕН ЗА ПРОДАЖБА БЕЗ ДА СЕ НАЧИСЛЯВА ДДС! Това е неопровержимо доказателство за неговата безопасност и висока ефективност.

Всеки ден без дихателния тренажор „Феномен Фролова“ ТДИ-01 се превръща в изгубени години живот!